Facultatea de Administratie si Afaceri - Universitatea Bucuresti

EN

ISSN (e) 2458-102X
ISSN–L 1842-9327

Adresa

B-dul Regina Elisabeta nr. 4 - 12, sector 1, Bucuresti

Telefoane

021 310 49 20

Email

annals_eas@faa.ro

Indexata in : ProQuest | EBSCO-CEEAS | INDEX COPERNICUS | Ulrich's Periodicals Directory | Knowledge Base Social Sciences Eastern Europe | RePEc

Inclusa in : Genamics JournalSeek, New Jour (Georgetown Library)

Instructiuni de editare | Stiinte Economice si Administrative

Annals EAS

INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Ştiinţe Economice şi Administrative publică articole teoretice şi studii empirice, din domeniul ştiinţelor economice sau administrative, în conformitate cu subiectele de interes general sau cu subiecte specifice ale ediţiilor tematice sau speciale.

Articolele trebuie să fie redactate în limba engleză și să se încadreze între 5500 şi 8800 de cuvinte şi să prezinte cercetări originale ce nu au fost publicate sau trimise spre publicare în altă parte. Lucrările prezentate la conferinţe sunt acceptate atât timp cât nu au fost publicate integral în proceeding-ul conferinţei respective. Împreună cu articolul, autorul (autorii) trebuie să trimită un document separat cuprinzând o scurtă biografie şi datele de contact ale fiecărui autor.

Abstractul lucrării trebuie să prezinte informaţii relevante şi suficiente astfel încât cititorii să poată aprecia natura şi importanţa subiectului, strategia de cercetare utilizată cât şi natura concluziilor şi rezultatelor obţinute. Un abstract nu reprezintă o introducere, deci nu se rezumă la enumerarea ideilor ce vor fi discutate în lucrare ci trebuie să sintetizeze rezultatele cercetării întreprinse. Textul abstractului trebuie să se încadreze între 200 şi 250 de cuvinte.

Cuvinte cheie – selectaţi între 4 şi 7 cuvinte cheie (cuvinte sau expresii) care să surprindă esenţa lucrării.

Clasificare JEL – vă rugăm să consultaţi clasificarea JEL de pe site-ul www.aeaweb.org

Introducerea are drept funcţie principală delimitarea contextului lucrării. Acest obiectiv este îndeplinit prin discutarea literaturii de specialitate relevante (cuprinzând şi citări) şi prin prezentarea sintetică a înţelegerii actuale a problemei investigate.

Scopul lucrării poate fi exprimat prin prezentarea ipotezelor, întrebărilor sau problemelor cercetate şi a abordării şi argumentelor expuse de către autor. În măsura în care este posibil, este de dorit să fie prezentate şi rezultatele obţinute în urma studiului. Este recomandat ca această secţiune introductivă să se întindă pe maximum 2 pagini.

Literature review

Această secţiune va cuprinde referinţe din literatura de specialitate corespunzătoare temei studiate, evidenţiind cele mai importante contribuţii pe baza cărora autorul îşi va dezvolta propriile argumente. Referinţele indicate trebuie să se regăsească în jurnalele internaţionale de specialitate, recunoscute de către comunitatea academică. Conţinutul acestei secţiuni trebuie să probeze faptul că autorul este familiarizat cu stadiul cunoaşterii din domeniul studiat, având o pregătire ştiinţifică relevantă pentru a aduce opinii de valoare asupra temei alese. Este recomandat ca această secţiune introductivă să se întindă pe maximum 4 pagini.

Corpul lucrării

Lucrarea trebuie să aiba o structură clară şi coerentă care să-i valorifice conţinutul ştiinţific. În acest sens corpul lucrării se va organiza pe capitole şi subcapitole. Se va ţine seama de următoarele precizări : utilizarea unui limbaj şi a unei terminologii de specialitate pentru descrierea metodelor experimentale şi a metodelor de colectare şi analiză a datelor, prezentarea detaliată a metodele utilizate asfel încât cercetarea să fie uşor de urmărit, expunerea clară şi succintă a rezultatelor, o analiză complexă a rezultatelor obţinute şi a impactului acestora, la nivel de detaliu cât şi la nivel general.

Tabelele şi figurile vor fi dimensionate şi plasate la sfârşitul lucrării, după bibliografie, autorii specificând unde anume în text trebuie amplasate. De exemplu, (Inseraţi aici Tabelul 1). Pentru tabele, titlurile şi numerele vor fi precizate deasupra tabelului, în timp ce pentru figuri titlurile şi numerele vor fi precizate dedesubt. Dacă este cazul se va menţiona şi sursa acestora. Autorii îşi vor asuma întreaga responsabilitate pentru permisiunea de a reproduce tabelele şi figurile preluate din alte surse. Numărul tabelelor şi figurilor se va preciza în textul lucrării prin încadrarea între paranteze rotunde : (figura nr. 1), (tabelul nr. 1). Graficele trebuie realizate cu precizie astfel încât să se obţină imagini clare. Toate ecuaţiile şi formulele utilizate se vor numerota în paranteze inserate în partea dreaptă. Abrevierile şi acronimele se vor defini la prima utilizare în text , chiar dacă au fost deja folosite în abstract. Notele de subsol nu sunt admise, fiind încurajată în schimb utilizarea notelor de final, inserate înaintea referinţelor bibliografice.

Concluzii

Secţiunea de concluzii va sintetiza ideile principale ale lucrării, de aşa manieră încât să nu fie în niciun caz un duplicat al abstractului. Concluziile pot evidenţia importanţa cercetărilor desfăşurate sau pot sugera modalităţi de dezvoltare, extindere sau continuare a investigaţiei prezentate. De asemenea, în această secţiune se vor regăsi şi limitele cercetării întreprinse.

Referinţe bibliografice

Referinţele în cadrul textului vor include numele autorului şi anul publicării (Smith, 2003), (Smith şi Feniman, 2005 – pentru doi autori) and (Smith et al., 2008 – pentru trei autori). Nu sunt admise referinţele de genul [1] sau [1] - [2]. Sursele bibliografice trebuie listate în ordine alfabetică după numele de familie al autorului. În cazul studiilor sau articolelor publicate într-un volum, se vor specifica numărul volumului şi paginile.

Referinţele de la sfârşitul lucrării vor fi redactate conform stilului APA, cuprinzând cel puţin 20 de titluri relevante. Referinţele vor fi evaluate ţinând seama de sursa de provenienţă, importanţa jurnalului în care au fost publicate şi relevanţa pentru subiectul discutat.